Uniwersalny łącznik rozporowy „UŁR”

14a

Materiał: stal ocynkowana.

Zastosowanie: do zamocowań konstrukcyjnych o nośnościach do 320 kg w podłożu betonowym, ceglanym oraz gipsowo-wapiennym.

Przykłady zastosowania: podwieszane sufity, obrazy, półki, bojlery elektryczne.

ulr

*nośność charakterystyczna na wyrywanie z podłoża betonowego – beton zwykły klasy C20/25 wg normy PN-EN 206-1:2003